Šiandien – Vasario 16-oji. Atkurtai Lietuvai – 100.

Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktas / www.wikipedia.org, Tomas Stasiulevičius

Pagaliau išaušo ta diena – Vasario 16-oji. Tiek ilgai laukta. Tiek daug apie ją kalbėta. Tiek visi šiai dienai ruošėmės. Šiandien atkurtai Lietuvai -100. Tokį ypatingą įvykį švęsime dar visus metus. Tačiau šiandien pūskime žvakutes ir valgykime tortus. Už Lietuvą!

O kam labai smalsu, kaip atrodė Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktas ir kas jame buvo parašyta? Paskaitykite:

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

 

Parašykite komentarą